Hipno-Psiho Centar

psiho aparati

Hipno-Psiho centar

Na jednom mestu organizovana je pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje: psihoterapeuta, hipnoterapeuta, psihologa i defektologa.

Hipnoterapija pomaže u lečenju

Hipnoterapija se pokazala kao jedan od najefikasnijih načina otklanjanja mnogih emocionalnih poremećaja

Šta je hipnoza

Hipnotičko stanje predstavlja specijalnu koncentraciju svesti, daleko veću nego u budnom stanju, što omogućava mnogo bolje apsorbovanje datih sugestija.

Istorija i razvoj hipnoze

Zbog sve veće popularnosti u svetu, Wall Street Journal nedavno je svrstao hipnoterapiju u jedno od zanimanja 21. veka.

oko 400.000

obolelih od depresije u Srbiji

oko 450+

miliona ljudi globalno ima neki mentalni poremećaj

pre 70+

godina britansko lekarsko društvo usvaja hipnozu kao zvanični medicinski metod u lečenju

pre 60+

godina američko udruženje psihijatara usvaja hipnozu kao zvanični metod psihijatrijskog lečenja

Hipno-Psiho Centar

+
Da li imam granični poremećaj ličnosti?

Da li imam granični poremećaj ličnosti?

.navigation__link{ display: inline; float: left; border-radius: 1rem; border: solid #d7987d; padding: 1rem 2rem; background-color: #d7987d; text-transform: uppercase; font-weight: 400; font-size: 15px; color: white; text-decoration: none; margin-bottom: 30px; } .imePre{ display: inline; float: left; } .emailNag{ display: inline; float: left; } .speedo { width: 200px; height: 90px; margin: 100px auto 30px auto; overflow: hidden; } .face { width: 200px; height: 200px; border: solid 40px #d7987d; border-radius: 50%; position: relative; } .needle { width: 5px; height: 80px; background: #fff; border-bottom-left-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-top-left-radius: 100%; border-top-right-radius: 100%; display: inline-block; left: 55px; position: absolute; top: -33px; transform-origin: bottom; } .dess { -webkit-animation: dess 2s; transform: rotate(-90deg); } .dva { -webkit-animation: dva 2s; transform: rotate(-80deg); } .tri { -webkit-animation: tri 2s; transform: rotate(-70deg); } .cet { -webkit-animation: cet 2s; transform: rotate(-60deg); } .pet { -webkit-animation: pet 2s; transform: rotate(-50deg); } .ses { -webkit-animation: ses 2s; transform: rotate(-40deg); } .sed { -webkit-animation: sed 2s; transform: rotate(-30deg); } .osa { -webkit-animation: osa 2s; transform: rotate(-20deg); } .dev { -webkit-animation: dev 2s; transform: rotate(-10deg); } .des { -webkit-animation: des 2s; transform: rotate(0deg); } .jed { -webkit-animation: jed 2s; transform: rotate(10deg); } .dvan { -webkit-animation: dvan 2s; transform: rotate(20deg); } .trin { -webkit-animation: trin 2s; transform: rotate(30deg); } .cetr { -webkit-animation: cetr 2s; transform: rotate(40deg); } .petn { -webkit-animation: petn 2s; transform: rotate(50deg); } .sesn { -webkit-animation: sesn 2s; transform: rotate(60deg); } .sedn { -webkit-animation: sedn 2s; transform: rotate(70deg); } .osan { -webkit-animation: osan 2s; transform: rotate(80deg); } .devn { -webkit-animation: devn 2s; transform: rotate(90deg); } .lblup{ display: inline; } @-webkit-keyframes dess { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-90deg); } } @-webkit-keyframes dva { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-80deg); } } @-webkit-keyframes tri { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-70deg); } } @-webkit-keyframes cet { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-60deg); } } @-webkit-keyframes pet { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-50deg); } } @-webkit-keyframes ses { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-40deg); } } @-webkit-keyframes sed { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-30deg); } } @-webkit-keyframes osa { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-20deg); } } @-webkit-keyframes dev { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-10deg); } } @-webkit-keyframes des { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(0deg); } } @-webkit-keyframes jed { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(10deg); } } @-webkit-keyframes dvan { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(20deg); } } @-webkit-keyframes trin { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(30deg); } } @-webkit-keyframes cetr { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(40deg); } } @-webkit-keyframes petn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(50deg); } } @-webkit-keyframes sesn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(60deg); } } @-webkit-keyframes sedn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(70deg); } } @-webkit-keyframes osan { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(80deg); } } @-webkit-keyframes devn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(90deg); } } Otkrijte Da li imate granični poremećaj ličnosti? Odgovorite na sledeće tvrdnje sa Da ili Ne Da biste ucestvovali u nagradnoj igri potrebno je da unesete vase (ime,prezime) i (email adresu) ovo nije neophodno ali ih ne unesete necete ucestvovati u nagradnoj igri.   Strah od napuštanja Da Ne   Nestabilne prijateljske i porodične veze Da Ne   Nestabilna slika o sebi Da Ne   Impulsivno i samo-destruktivno ponašanje Da Ne   Tendencija da naškodi sebi Da Ne   Ekstremne promene raspoloženja Da Ne   Hronični osećaj praznine Da Ne   Eksplozivan bes Da Ne   Osećaj sumnjičavosti i gubljenje osećaja sa realnošću Da Ne   završi let suma = []; let addAll = 0; let nanEsc = 0; document.getElementById("nav-po-btn").addEventListener("click", bringMeBackToHome); function bringMeBackToHome(){ let getIme = document.getElementById('imePre').value; let getEmail = document.getElementById('emailNag').value; const APP_ID = '2F8ADB65-F930-7BFF-FFD9-2D33F4878300'; const API_KEY = '5A789EEB-D21E-4639-B69B-F16FD9591E0B'; Backendless.serverURL = 'https://api.backendless.com'; Backendless.initApp(APP_ID, API_KEY); const testTableStore = Backendless.Data.of('pHcData'); function createObject() { return testTableStore.save({ pHcEmail: getEmail, pHcIme: getIme}) .then(function (object) { return object; }) .catch(function (error) { throw error; }); }; createObject(); if (document.getElementById('odg1').checked) { rate_value = document.getElementById('odg1').value; suma[0] = rate_value; } if (document.getElementById('odg2').checked) { rate_value = document.getElementById('odg2').value; suma[0] = rate_value; } if (document.getElementById('odg3').checked) { rate_value = document.getElementById('odg3').value; suma[1] = rate_value; } if (document.getElementById('odg4').checked) { rate_value = document.getElementById('odg4').value; suma[1] = rate_value; } if (document.getElementById('odg5').checked) { rate_value = document.getElementById('odg5').value; suma[2] = rate_value; } if (document.getElementById('odg6').checked) { rate_value = document.getElementById('odg6').value; suma[2] = rate_value; } if (document.getElementById('odg7').checked) { rate_value = document.getElementById('odg7').value; suma[3] = rate_value; } if (document.getElementById('odg8').checked) { rate_value = document.getElementById('odg8').value; suma[3] = rate_value; } if (document.getElementById('odg9').checked) { rate_value = document.getElementById('odg9').value; suma[4] = rate_value; } if (document.getElementById('odg10').checked) { rate_value = document.getElementById('odg10').value; suma[4] = rate_value; } if (document.getElementById('odg11').checked) { rate_value = document.getElementById('odg11').value; suma[5] = rate_value; } if (document.getElementById('odg12').checked) { rate_value = document.getElementById('odg12').value; suma[5] = rate_value; } if (document.getElementById('odg13').checked) { rate_value = document.getElementById('odg13').value; suma[6] = rate_value; } if (document.getElementById('odg14').checked) { rate_value = document.getElementById('odg14').value; suma[6] = rate_value; } if (document.getElementById('odg15').checked) { rate_value = document.getElementById('odg15').value; suma[7] = rate_value; } if (document.getElementById('odg16').checked) { rate_value = document.getElementById('odg16').value; suma[7] = rate_value; } if (document.getElementById('odg17').checked) { rate_value = document.getElementById('odg17').value; suma[8] = rate_value; } if (document.getElementById('odg18').checked) { rate_value = document.getElementById('odg18').value; suma[8] = rate_value; } for(let i=0; i

Da Li Mi Je Potrebna Psihoterapija?

Da Li Mi Je Potrebna Psihoterapija?

.navigation__link{ display: inline; float: left; border-radius: 1rem; border: solid #d7987d; padding: 1rem 2rem; background-color: #d7987d; text-transform: uppercase; font-weight: 400; font-size: 15px; color: white; text-decoration: none; margin-bottom: 30px; } .imePre{ display: inline; float: left; } .emailNag{ display: inline; float: left; } .speedo { width: 200px; height: 90px; margin: 100px auto 30px auto; overflow: hidden; } .face { width: 200px; height: 200px; border: solid 40px #d7987d; border-radius: 50%; position: relative; } .needle { width: 5px; height: 80px; background: #fff; border-bottom-left-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-top-left-radius: 100%; border-top-right-radius: 100%; display: inline-block; left: 55px; position: absolute; top: -33px; transform-origin: bottom; } .dess { -webkit-animation: dess 2s; transform: rotate(-90deg); } .dva { -webkit-animation: dva 2s; transform: rotate(-80deg); } .tri { -webkit-animation: tri 2s; transform: rotate(-70deg); } .cet { -webkit-animation: cet 2s; transform: rotate(-60deg); } .pet { -webkit-animation: pet 2s; transform: rotate(-50deg); } .ses { -webkit-animation: ses 2s; transform: rotate(-40deg); } .sed { -webkit-animation: sed 2s; transform: rotate(-30deg); } .osa { -webkit-animation: osa 2s; transform: rotate(-20deg); } .dev { -webkit-animation: dev 2s; transform: rotate(-10deg); } .des { -webkit-animation: des 2s; transform: rotate(0deg); } .jed { -webkit-animation: jed 2s; transform: rotate(10deg); } .dvan { -webkit-animation: dvan 2s; transform: rotate(20deg); } .trin { -webkit-animation: trin 2s; transform: rotate(30deg); } .cetr { -webkit-animation: cetr 2s; transform: rotate(40deg); } .petn { -webkit-animation: petn 2s; transform: rotate(50deg); } .sesn { -webkit-animation: sesn 2s; transform: rotate(60deg); } .sedn { -webkit-animation: sedn 2s; transform: rotate(70deg); } .osan { -webkit-animation: osan 2s; transform: rotate(80deg); } .devn { -webkit-animation: devn 2s; transform: rotate(90deg); } .lblup{ display: inline; } @-webkit-keyframes dess { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-90deg); } } @-webkit-keyframes dva { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-80deg); } } @-webkit-keyframes tri { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-70deg); } } @-webkit-keyframes cet { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-60deg); } } @-webkit-keyframes pet { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-50deg); } } @-webkit-keyframes ses { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-40deg); } } @-webkit-keyframes sed { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-30deg); } } @-webkit-keyframes osa { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-20deg); } } @-webkit-keyframes dev { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-10deg); } } @-webkit-keyframes des { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(0deg); } } @-webkit-keyframes jed { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(10deg); } } @-webkit-keyframes dvan { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(20deg); } } @-webkit-keyframes trin { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(30deg); } } @-webkit-keyframes cetr { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(40deg); } } @-webkit-keyframes petn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(50deg); } } @-webkit-keyframes sesn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(60deg); } } @-webkit-keyframes sedn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(70deg); } } @-webkit-keyframes osan { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(80deg); } } @-webkit-keyframes devn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(90deg); } } Otkrijte u kratkom mini testu, da li Vam je psihoterapija potrebna: Odgovorite na sledeće tvrdnje sa Da li Ne   Često se osećam bez energije Da Ne   Većinu vremena imam osećanje strepnje i panike Da Ne   Plašim se za svoju budućnost Da Ne   Većinu vremena razmišljam da ću oboleti od neke bolesti (ili me telesni simptomi moguće bolesti jako uznemiravaju) Da Ne   Većinu svog vremena sam depresivan Da Ne   Imam probleme sa određenim delovima tela, a zapravo je sve medicinski u redu Da Ne   Izbegavam ljude Da Ne   Razočarao sam se u ljubav Da Ne   Trudim se da ne razmišljam o stvarima koje me uznemriavaju, tako što preterano radim Da Ne   Koristim alkohol ili droge da ugušim svoja osećanja, jer ne mogu da podnesem sebe i/ili druge Da Ne   Uvek nabacujem osmeh, ma gde bio i šta god radio. Važno je ne pokazati svoje emocije Da Ne   Ne mogu da se smirim sa jednom osobom i idem iz veze u vezu Da Ne   Preterano /premalo spavam Da Ne   Uglavnom dan provedem gledajući televiziju i sanjareći Da Ne   Plašim se da ljudima pokažem ko sam zapravo Da Ne   Držim ljude na distanci Da Ne   Potrebe drugih su ispred mojih potreba Da Ne   Imam problem da odbijem ljude Da Ne   Osećam se pod pritiskom da moram nešto postići Da Ne   Nikad ništa nije dovoljno dobro Da Ne   Uznemirim se jako na naznake da će me neko napustiti Da Ne   Preterano kontrolišem sebe ili druge Da Ne   Jedem da bih se osećao bolje Da Ne   završi let suma = []; let addAll = 0; let nanEsc = 0; document.getElementById("nav-po-btn").addEventListener("click", bringMeBackToHome); function bringMeBackToHome(){ let getIme = document.getElementById('imePre').value; let getEmail = document.getElementById('emailNag').value; const APP_ID = '2F8ADB65-F930-7BFF-FFD9-2D33F4878300'; const API_KEY = '5A789EEB-D21E-4639-B69B-F16FD9591E0B'; Backendless.serverURL = 'https://api.backendless.com'; Backendless.initApp(APP_ID, API_KEY); const testTableStore = Backendless.Data.of('pHcData'); function createObject() { return testTableStore.save({ pHcEmail: getEmail, pHcIme: getIme}).then(function (object) { return object; }).catch(function (error) { throw error; });}; createObject(); if (document.getElementById('odg1').checked) { rate_value = document.getElementById('odg1').value; suma[0] = rate_value; } if (document.getElementById('odg2').checked) { rate_value = document.getElementById('odg2').value; suma[0] = rate_value; } if (document.getElementById('odg3').checked) { rate_value = document.getElementById('odg3').value; suma[1] = rate_value; } if (document.getElementById('odg4').checked) { rate_value = document.getElementById('odg4').value; suma[1] = rate_value; } if (document.getElementById('odg5').checked) { rate_value = document.getElementById('odg5').value; suma[2] = rate_value; } if (document.getElementById('odg6').checked) { rate_value = document.getElementById('odg6').value; suma[2] = rate_value; } if (document.getElementById('odg7').checked) { rate_value = document.getElementById('odg7').value; suma[3] = rate_value; } if (document.getElementById('odg8').checked) { rate_value = document.getElementById('odg8').value; suma[3] = rate_value; } if (document.getElementById('odg9').checked) { rate_value = document.getElementById('odg9').value; suma[4] = rate_value; } if (document.getElementById('odg10').checked) { rate_value = document.getElementById('odg10').value; suma[4] = rate_value; } if (document.getElementById('odg11').checked) { rate_value = document.getElementById('odg11').value; suma[5] = rate_value; } if (document.getElementById('odg12').checked) { rate_value = document.getElementById('odg12').value; suma[5] = rate_value; } if (document.getElementById('odg13').checked) { rate_value = document.getElementById('odg13').value; suma[6] = rate_value; } if (document.getElementById('odg14').checked) { rate_value = document.getElementById('odg14').value; suma[6] = rate_value; } if (document.getElementById('odg15').checked) { rate_value = document.getElementById('odg15').value; suma[7] = rate_value; } if (document.getElementById('odg16').checked) { rate_value = document.getElementById('odg16').value; suma[7] = rate_value; } if (document.getElementById('odg17').checked) { rate_value = document.getElementById('odg17').value; suma[8] = rate_value; } if (document.getElementById('odg18').checked) { rate_value = document.getElementById('odg18').value; suma[8] = rate_value; } if (document.getElementById('odg19').checked) { rate_value = document.getElementById('odg19').value; suma[9] = rate_value; } if (document.getElementById('odg20').checked) { rate_value = document.getElementById('odg20').value; suma[9] = rate_value; } if (document.getElementById('odg21').checked) { rate_value = document.getElementById('odg21').value; suma[10] = rate_value; } if (document.getElementById('odg22').checked) { rate_value = document.getElementById('odg22').value; suma[10] = rate_value; } if (document.getElementById('odg23').checked) { rate_value = document.getElementById('odg23').value; suma[11] = rate_value; } if (document.getElementById('odg24').checked) { rate_value = document.getElementById('odg24').value; suma[11] = rate_value; } if (document.getElementById('odg25').checked) { rate_value = document.getElementById('odg25').value; suma[12] = rate_value; } if (document.getElementById('odg26').checked) { rate_value = document.getElementById('odg26').value; suma[12] = rate_value; } if (document.getElementById('odg27').checked) { rate_value = document.getElementById('odg27').value; suma[13] = rate_value; } if (document.getElementById('odg28').checked) { rate_value = document.getElementById('odg28').value; suma[13] = rate_value; } if (document.getElementById('odg29').checked) { rate_value = document.getElementById('odg29').value; suma[14] = rate_value; } if (document.getElementById('odg30').checked) { rate_value = document.getElementById('odg30').value; suma[14] = rate_value; } if (document.getElementById('odg31').checked) { rate_value = document.getElementById('odg31').value; suma[15] = rate_value; } if (document.getElementById('odg32').checked) { rate_value = document.getElementById('odg32').value; suma[15] = rate_value; } if (document.getElementById('odg33').checked) { rate_value = document.getElementById('odg33').value; suma[16] = rate_value; } if (document.getElementById('odg34').checked) { rate_value = document.getElementById('odg34').value; suma[16] = rate_value; } if (document.getElementById('odg35').checked) { rate_value = document.getElementById('odg35').value; suma[17] = rate_value; } if (document.getElementById('odg36').checked) { rate_value = document.getElementById('odg36').value; suma[17] = rate_value; } if (document.getElementById('odg37').checked) { rate_value = document.getElementById('odg37').value; suma[18] = rate_value; } if (document.getElementById('odg38').checked) { rate_value = document.getElementById('odg38').value; suma[18] = rate_value; } if (document.getElementById('odg39').checked) { rate_value = document.getElementById('odg39').value; suma[19] = rate_value; } if (document.getElementById('odg40').checked) { rate_value = document.getElementById('odg40').value; suma[19] = rate_value; } if (document.getElementById('odg41').checked) { rate_value = document.getElementById('odg41').value; suma[20] = rate_value; } if (document.getElementById('odg42').checked) { rate_value = document.getElementById('odg42').value; suma[20] = rate_value; } if (document.getElementById('odg43').checked) { rate_value = document.getElementById('odg43').value; suma[21] = rate_value; } if (document.getElementById('odg44').checked) { rate_value = document.getElementById('odg44').value; suma[21] = rate_value; } if (document.getElementById('odg45').checked) { rate_value = document.getElementById('odg45').value; suma[22] = rate_value; } if (document.getElementById('odg46').checked) { rate_value = document.getElementById('odg46').value; suma[22] = rate_value; } for(let i=0; i

Upitnik Za Socijalnu Fobiju

Upitnik Za Socijalnu Fobiju

.navigation__link{ display: inline; float: left; border-radius: 1rem; border: solid #d7987d; padding: 1rem 2rem; background-color: #d7987d; text-transform: uppercase; font-weight: 400; font-size: 15px; color: white; text-decoration: none; margin-bottom: 30px; } .imePre{ display: inline; float: left; } .emailNag{ display: inline; float: left; } .speedo { width: 200px; height: 90px; margin: 100px auto 30px auto; overflow: hidden; } .face { width: 200px; height: 200px; border: solid 40px #d7987d; border-radius: 50%; position: relative; } .needle { width: 5px; height: 80px; background: #fff; border-bottom-left-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-top-left-radius: 100%; border-top-right-radius: 100%; display: inline-block; left: 55px; position: absolute; top: -33px; transform-origin: bottom; } .dess { -webkit-animation: dess 2s; transform: rotate(-90deg); } .dva { -webkit-animation: dva 2s; transform: rotate(-80deg); } .tri { -webkit-animation: tri 2s; transform: rotate(-70deg); } .cet { -webkit-animation: cet 2s; transform: rotate(-60deg); } .pet { -webkit-animation: pet 2s; transform: rotate(-50deg); } .ses { -webkit-animation: ses 2s; transform: rotate(-40deg); } .sed { -webkit-animation: sed 2s; transform: rotate(-30deg); } .osa { -webkit-animation: osa 2s; transform: rotate(-20deg); } .dev { -webkit-animation: dev 2s; transform: rotate(-10deg); } .des { -webkit-animation: des 2s; transform: rotate(0deg); } .jed { -webkit-animation: jed 2s; transform: rotate(10deg); } .dvan { -webkit-animation: dvan 2s; transform: rotate(20deg); } .trin { -webkit-animation: trin 2s; transform: rotate(30deg); } .cetr { -webkit-animation: cetr 2s; transform: rotate(40deg); } .petn { -webkit-animation: petn 2s; transform: rotate(50deg); } .sesn { -webkit-animation: sesn 2s; transform: rotate(60deg); } .sedn { -webkit-animation: sedn 2s; transform: rotate(70deg); } .osan { -webkit-animation: osan 2s; transform: rotate(80deg); } .devn { -webkit-animation: devn 2s; transform: rotate(90deg); } .lblup{ display: inline; } @-webkit-keyframes dess { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-90deg); } } @-webkit-keyframes dva { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-80deg); } } @-webkit-keyframes tri { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-70deg); } } @-webkit-keyframes cet { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-60deg); } } @-webkit-keyframes pet { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-50deg); } } @-webkit-keyframes ses { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-40deg); } } @-webkit-keyframes sed { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-30deg); } } @-webkit-keyframes osa { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-20deg); } } @-webkit-keyframes dev { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(-10deg); } } @-webkit-keyframes des { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(0deg); } } @-webkit-keyframes jed { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(10deg); } } @-webkit-keyframes dvan { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(20deg); } } @-webkit-keyframes trin { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(30deg); } } @-webkit-keyframes cetr { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(40deg); } } @-webkit-keyframes petn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(50deg); } } @-webkit-keyframes sesn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(60deg); } } @-webkit-keyframes sedn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(70deg); } } @-webkit-keyframes osan { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(80deg); } } @-webkit-keyframes devn { 0% { transform: rotate(-90deg); } 100% { transform: rotate(90deg); } }     Plasim se autoriteta Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Muci me crvenjenje pred drugim ljudima Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Plasim se odlaska na zabave i proslave Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Izbegavam da govorim pred ljudima koje ne znam Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Strahujem od mogucnosti da me neko kritikuje Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Izbegavam da uradim neke stvari od straha da se ne obrukam Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Plasim se preznojavanja pred drugim ljudima Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Izbegavam da idem na zabave Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Izbegavam da budem u centru paznje Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Plasim se da govorim pred nepoznatim ljudima Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Izbegavam da odrzim govor Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Po svaku cenu nastojim da izbegnem kritiku Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Smeta mi lupanje srca kad sam u drustvu Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Neprijatno mi je da nesto radim kada me ljudi posmatraju Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Strahujem da cu se obrukati ili izgledati glupo pred drugim ljudima Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Izbegavam da govorim sa bilo kakvim autoritetom Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   Smeta mi kada drhtim ili se tresem pred drugim ljudima Nimalo Malo Srednje Mnogo Ekstremno   završi let suma = []; let addAll = 0; let nanEsc = 0; document.getElementById("nav-po-btn").addEventListener("click", bringMeBackToHome); function bringMeBackToHome(){ let getIme = document.getElementById('imePre').value; let getEmail = document.getElementById('emailNag').value; const APP_ID = '2F8ADB65-F930-7BFF-FFD9-2D33F4878300'; const API_KEY = '5A789EEB-D21E-4639-B69B-F16FD9591E0B'; Backendless.serverURL = 'https://api.backendless.com'; Backendless.initApp(APP_ID, API_KEY); const testTableStore = Backendless.Data.of('pHcData'); function createObject() { return testTableStore.save({ pHcEmail: getEmail, pHcIme: getIme}) .then(function (object) { return object; }) .catch(function (error) { throw error; }); }; createObject(); if (document.getElementById('odg1').checked) { rate_value = document.getElementById('odg1').value; suma[0] = rate_value; } if (document.getElementById('odg2').checked) { rate_value = document.getElementById('odg2').value; suma[0] = rate_value; } if (document.getElementById('odg3').checked) { rate_value = document.getElementById('odg3').value; suma[0] = rate_value; } if (document.getElementById('odg4').checked) { rate_value = document.getElementById('odg4').value; suma[0] = rate_value; } if (document.getElementById('odg5').checked) { rate_value = document.getElementById('odg5').value; suma[0] = rate_value; } if (document.getElementById('odg6').checked) { rate_value = document.getElementById('odg6').value; suma[1] = rate_value; } if (document.getElementById('odg7').checked) { rate_value = document.getElementById('odg7').value; suma[1] = rate_value; } if (document.getElementById('odg8').checked) { rate_value = document.getElementById('odg8').value; suma[1] = rate_value; } if (document.getElementById('odg9').checked) { rate_value = document.getElementById('odg9').value; suma[1] = rate_value; } if (document.getElementById('odg10').checked) { rate_value = document.getElementById('odg10').value; suma[1] = rate_value; } if (document.getElementById('odg11').checked) { rate_value = document.getElementById('odg11').value; suma[2] = rate_value; } if (document.getElementById('odg12').checked) { rate_value = document.getElementById('odg12').value; suma[2] = rate_value; } if (document.getElementById('odg13').checked) { rate_value = document.getElementById('odg13').value; suma[2] = rate_value; } if (document.getElementById('odg15').checked) { rate_value = document.getElementById('odg15').value; suma[2] = rate_value; } if (document.getElementById('odg16').checked) { rate_value = document.getElementById('odg16').value; suma[2] = rate_value; } if (document.getElementById('odg17').checked) { rate_value = document.getElementById('odg17').value; suma[3] = rate_value; } if (document.getElementById('odg18').checked) { rate_value = document.getElementById('odg18').value; suma[3] = rate_value; } if (document.getElementById('odg19').checked) { rate_value = document.getElementById('odg19').value; suma[3] = rate_value; } if (document.getElementById('odg20').checked) { rate_value = document.getElementById('odg20').value; suma[3] = rate_value; } if (document.getElementById('odg21').checked) { rate_value = document.getElementById('odg21').value; suma[3] = rate_value; } if (document.getElementById('odg22').checked) { rate_value = document.getElementById('odg22').value; suma[4] = rate_value; } if (document.getElementById('odg23').checked) { rate_value = document.getElementById('odg23').value; suma[4] = rate_value; } if (document.getElementById('odg24').checked) { rate_value = document.getElementById('odg24').value; suma[4] = rate_value; } if (document.getElementById('odg25').checked) { rate_value = document.getElementById('odg25').value; suma[4] = rate_value; } if (document.getElementById('odg26').checked) { rate_value = document.getElementById('odg26').value; suma[4] = rate_value; } if (document.getElementById('odg27').checked) { rate_value = document.getElementById('odg27').value; suma[5] = rate_value; } if (document.getElementById('odg28').checked) { rate_value = document.getElementById('odg28').value; suma[5] = rate_value; } if (document.getElementById('odg29').checked) { rate_value = document.getElementById('odg29').value; suma[5] = rate_value; } if (document.getElementById('odg30').checked) { rate_value = document.getElementById('odg30').value; suma[5] = rate_value; } if (document.getElementById('odg31').checked) { rate_value = document.getElementById('odg31').value; suma[5] = rate_value; } if (document.getElementById('odg32').checked) { rate_value = document.getElementById('odg32').value; suma[6] = rate_value; } if (document.getElementById('odg33').checked) { rate_value = document.getElementById('odg33').value; suma[6] = rate_value; } if (document.getElementById('odg35').checked) { rate_value = document.getElementById('odg35').value; suma[6] = rate_value; } if (document.getElementById('odg36').checked) { rate_value = document.getElementById('odg36').value; suma[6] = rate_value; } if (document.getElementById('odg37').checked) { rate_value = document.getElementById('odg37').value; suma[6] = rate_value; } if (document.getElementById('odg38').checked) { rate_value = document.getElementById('odg38').value; suma[7] = rate_value; } if (document.getElementById('odg39').checked) { rate_value = document.getElementById('odg39').value; suma[7] = rate_value; } if (document.getElementById('odg40').checked) { rate_value = document.getElementById('odg40').value; suma[7] = rate_value; } if (document.getElementById('odg41').checked) { rate_value = document.getElementById('odg41').value; suma[7] = rate_value; } if (document.getElementById('odg42').checked) { rate_value = document.getElementById('odg42').value; suma[7] = rate_value; } if (document.getElementById('odg43').checked) { rate_value = document.getElementById('odg43').value; suma[8] = rate_value; } if (document.getElementById('odg44').checked) { rate_value = document.getElementById('odg44').value; suma[8] = rate_value; } if (document.getElementById('odg45').checked) { rate_value = document.getElementById('odg45').value; suma[8] = rate_value; } if (document.getElementById('odg46').checked) { rate_value = document.getElementById('odg46').value; suma[8] = rate_value; } if (document.getElementById('odg47').checked) { rate_value = document.getElementById('odg47').value; suma[8] = rate_value; } if (document.getElementById('odg48').checked) { rate_value = document.getElementById('odg48').value; suma[9] = rate_value; } if (document.getElementById('odg49').checked) { rate_value = document.getElementById('odg49').value; suma[9] = rate_value; } if (document.getElementById('odg50').checked) { rate_value = document.getElementById('odg50').value; suma[9] = rate_value; } if (document.getElementById('odg51').checked) { rate_value = document.getElementById('odg51').value; suma[9] = rate_value; } if (document.getElementById('odg52').checked) { rate_value = document.getElementById('odg52').value; suma[9] = rate_value; } if (document.getElementById('odg53').checked) { rate_value = document.getElementById('odg53').value; suma[10] = rate_value; } if (document.getElementById('odg54').checked) { rate_value = document.getElementById('odg54').value; suma[10] = rate_value; } if (document.getElementById('odg55').checked) { rate_value = document.getElementById('odg55').value; suma[10] = rate_value; } if (document.getElementById('odg56').checked) { rate_value = document.getElementById('odg56').value; suma[10] = rate_value; } if (document.getElementById('odg57').checked) { rate_value = document.getElementById('odg57').value; suma[10] = rate_value; } if (document.getElementById('odg58').checked) { rate_value = document.getElementById('odg58').value; suma[11] = rate_value; } if (document.getElementById('odg59').checked) { rate_value = document.getElementById('odg59').value; suma[11] = rate_value; } if (document.getElementById('odg60').checked) { rate_value = document.getElementById('odg60').value; suma[11] = rate_value; } if (document.getElementById('odg61').checked) { rate_value = document.getElementById('odg61').value; suma[11] = rate_value; } if (document.getElementById('odg62').checked) { rate_value = document.getElementById('odg62').value; suma[11] = rate_value; } if (document.getElementById('odg63').checked) { rate_value = document.getElementById('odg63').value; suma[12] = rate_value; } if (document.getElementById('odg64').checked) { rate_value = document.getElementById('odg64').value; suma[12] = rate_value; } if (document.getElementById('odg65').checked) { rate_value = document.getElementById('odg65').value; suma[12] = rate_value; } if (document.getElementById('odg66').checked) { rate_value = document.getElementById('odg66').value; suma[12] = rate_value; } if (document.getElementById('odg67').checked) { rate_value = document.getElementById('odg67').value; suma[12] = rate_value; } if (document.getElementById('odg68').checked) { rate_value = document.getElementById('odg68').value; suma[13] = rate_value; } if (document.getElementById('odg69').checked) { rate_value = document.getElementById('odg69').value; suma[13] = rate_value; } if (document.getElementById('odg70').checked) { rate_value = document.getElementById('odg70').value; suma[13] = rate_value; } if (document.getElementById('odg71').checked) { rate_value = document.getElementById('odg71').value; suma[13] = rate_value; } if (document.getElementById('odg72').checked) { rate_value = document.getElementById('odg72').value; suma[13] = rate_value; } if (document.getElementById('odg73').checked) { rate_value = document.getElementById('odg73').value; suma[14] = rate_value; } if (document.getElementById('odg74').checked) { rate_value = document.getElementById('odg74').value; suma[14] = rate_value; } if (document.getElementById('odg75').checked) { rate_value = document.getElementById('odg75').value; suma[14] = rate_value; } if (document.getElementById('odg76').checked) { rate_value = document.getElementById('odg76').value; suma[14] = rate_value; } if (document.getElementById('odg77').checked) { rate_value = document.getElementById('odg77').value; suma[14] = rate_value; } if (document.getElementById('odg78').checked) { rate_value = document.getElementById('odg78').value; suma[15] = rate_value; } if (document.getElementById('odg79').checked) { rate_value = document.getElementById('odg79').value; suma[15] = rate_value; } if (document.getElementById('odg80').checked) { rate_value = document.getElementById('odg80').value; suma[15] = rate_value; } if (document.getElementById('odg81').checked) { rate_value = document.getElementById('odg81').value; suma[15] = rate_value; } if (document.getElementById('odg82').checked) { rate_value = document.getElementById('odg82').value; suma[15] = rate_value; } if (document.getElementById('odg83').checked) { rate_value = document.getElementById('odg83').value; suma[16] = rate_value; } if (document.getElementById('odg84').checked) { rate_value = document.getElementById('odg84').value; suma[16] = rate_value; } if (document.getElementById('odg85').checked) { rate_value = document.getElementById('odg85').value; suma[16] = rate_value; } if (document.getElementById('odg86').checked) { rate_value = document.getElementById('odg86').value; suma[16] = rate_value; } if (document.getElementById('odg84').checked) { rate_value = document.getElementById('odg86').value; suma[16] = rate_value; } for(let i=0; i

Utisci

Hipno-Psiho Centar, Simićeva 16, 11000 Beograd, Senjak