ŠTA JE TO HIPNOZA?

Postoji mnogo definicija o tome šta je to hipnoza.

Jedna od njih, koja slikovito opisuje hipnozu je ta da je Hipnoza veštački izazvano stanje izmenjene, sužene svesti, stanje duboke relaksacije koje se karakteriše povećanom pažnjom, koncentracijom i sugestibilnošću.
Stanje hipnoze nije stanje sna, iako je u toku hipnoze kora velikog mozga inhibirana, ali ne difuzno kao kod sna, već parcijalno, pogađajući uglavnom motorne zone u kori velikog mozga.

U pravom snu, mentalna aktivnost je zaustavljena, dok je u hipnozi mentalna aktivnost održana i aktivna.

Hipnotičko stanje predstavlja specijalnu koncentraciju svesti, daleko veću nego u budnom stanju, što omogućava mnogo bolje apsorbovanje datih sugestija.

Najčesći opis hipnotičkog sna je osećaj duboke relaksacije i opuštenosti.

Kod većine klijenata postoji određena doza straha kod prve hipnoterapeutske seanse, uglavnom zbog osećaja gubljenja kontrole tokom hipnoze ali se posle objašnjenja, a naročito posle iskustva prve seanse ovo osećanje gubi i klijent po pravilu sa uživanjem ulazi u hipnotičko stanje kod svake sledeće seanse.

 

 

Hipno-Psiho centar

Na jednom mestu organizovana je pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje: psihoterapeuta, hipnoterapeuta, psihologa i defektologa.

+
team01

Hipno-psiho centar

Na jednom mestu organizovana je pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje: psihoterapeuta, hipnoterapeuta, psihologa i defektologa.

team02

Hipnoterapija pomaže u lečenju

Hipnoterapija se pokazala kao jedan od najefikasnijih načina otklanjanja mnogih emocionalnih poremećaja

team03

Šta je hipnoza

Hipnotičko stanje predstavlja specijalnu koncentraciju svesti, daleko veću nego u budnom stanju, što omogućava mnogo bolje apsorbovanje datih sugestija.


team04

Istorija i razvoj hipnoze

Zbog sve veće popularnosti u svetu, Wall Street Journal nedavno je svrstao hipnoterapiju u jedno od zanimanja 21. veka.