Za vreme prve posete obaviće se informativni razgovor sa klijentom, sa ciljem formulisanja problema, određivanja odgovarajućeg terapijskog metoda, cilja i plana terapije.

Informativni razgovor  traje oko 20 minuta, besplatan je i služi međusobnom upoznavanju klijenta i terapeuta, čiji odnos i saradnja, čine polaznu tačku uspešne terapije.

Ukoliko je klijent spreman, sa terapijom se može početi odmah, nakon obavljenog informativnog razgovora.

Hipno-Psiho centar

Na jednom mestu organizovana je pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje: psihoterapeuta, hipnoterapeuta, psihologa i defektologa.

+
team01

Hipno-psiho centar

Na jednom mestu organizovana je pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje: psihoterapeuta, hipnoterapeuta, psihologa i defektologa.

team02

Hipnoterapija pomaže u lečenju

Hipnoterapija se pokazala kao jedan od najefikasnijih načina otklanjanja mnogih emocionalnih poremećaja

team03

Šta je hipnoza

Hipnotičko stanje predstavlja specijalnu koncentraciju svesti, daleko veću nego u budnom stanju, što omogućava mnogo bolje apsorbovanje datih sugestija.


team04

Istorija i razvoj hipnoze

Zbog sve veće popularnosti u svetu, Wall Street Journal nedavno je svrstao hipnoterapiju u jedno od zanimanja 21. veka.